The Open Directory Project.

Directory of Białorusini Resources

Home > World > Polski > Społeczeństwo > Grupy etniczne > Białorusini

Białorusini - naród stanowiący trzon ludnościowy Białorusi (ok. 8 mln.), mieszkają także w Federacji Rosyjskiej (część zachodnia i Syberia), na Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Kazachstanie (ok. 10 mln.), w Polsce (ok. 300 tys.), USA i Kanadzie. Należą do grupy Słowian wschodnich.

Resources in This Category

Related Categories

 

Home > World > Polski > Społeczeństwo > Grupy etniczne > Białorusini

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us