The Open Directory Project.

Directory of Serbołużyczanie Resources

Home > World > Polski > Społeczeństwo > Grupy etniczne > Serbołużyczanie

Lud zachodniosłowiański pokrewny Polakom i Czechom zamieszakały w Łużycach w Niemczech na pograniczu landów Brandenburgia i Saksonia. Są to obywatele niemieccy, których mową ojczystą pozostał język słowiański. Łużyce - jest to pojęcie geograficzne dla oznaczenia obszaru, leżącego wzdłuż biegu rzeki Sprewy, mającej swój początek w Górach Łużyckich, płynącej poprzez Góry Średnie i dalej, aż do Błót (Spreewald). Nazwa Łużyce pochodzi od wyrazu "ług", który oznacza zbiornik wodny, lub kałużę, wskazując tym samym, że okolica jest bogata w wodę.

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > World > Polski > Społeczeństwo > Grupy etniczne > Serbołużyczanie

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us