The Open Directory Project.

Directory of Châu Phi Resources

Home > World > Tiếng Việt > Địa phương > Châu Phi

Châu Phi là châu lục lớn thứ hai về quy mô và dân số trên thế giới. Nó bao gồm khoảng một tỷ người sống trong cảnh quan đa dạng của rừng xanh, núi, đồng bằng và sa mạc. 'Mẹ Phi' là nơi mà con người đầu tiên phát triển.

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > World > Tiếng Việt > Địa phương > Châu Phi

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us