The Open Directory Project.

Directory of Nam Mỹ Resources

Home > World > Tiếng Việt > Địa phương > Nam Mỹ

Phần lục địa nằm ở phía Tây của Nam bán cầu Trái Đất thuộc châu Mỹ, bắt đầu từ phía nam kênh đào Panama trở xuống. Vùng này cũng chiếm phần lớn khu vực Mỹ Latinh do người dân ở đây chủ yếu sử dụng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha.

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > World > Tiếng Việt > Địa phương > Nam Mỹ

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us