The Open Directory Project.

Directory of Sự kiện Resources

Home > World > Tiếng Việt > Thể thao > Sự kiện

Các sự kiện thể thao lớn thường có nhiều môn thể thao, và mời các đối thủ cạnh tranh từ khắp nơi trên thế giới. Đôi khi những sự kiện này được tổ chức cho vùng cụ thể, nhóm người, hoặc nhóm các môn thể thao.

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > World > Tiếng Việt > Thể thao > Sự kiện

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us