The Open Directory Project.

Directory of Triết lý Resources

Home > World > Tiếng Việt > Xã hội > Triết lý

Triết lý liên quan đến cuộc điều tra hợp lý của chân lý và nguyên tắc nhân đạo, kiến ​​thức và hành vi. Nhánh chính truyền thống của nó là siêu hình học, nghiên cứu về bản chất tối hậu của thực tế, nhận thức luận, điều tra về nguồn gốc và giới hạn của kiến thức, đạo đức, làm việc với đạo đức và công lý, và tính thẩm mỹ, nghiên cứu về cái đẹp trong nghệ thuật.

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > World > Tiếng Việt > Xã hội > Triết lý

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us