The Open Directory Project.

Directory of Alternativna medicina Resources

Home > World > Bosanski > Zdravlje > Alternativna medicina

U ovu kategoriju spadaju sve vrste lijecenja koje sluze kao "alternativa" ili dopuna "konvencionalnoj" odnosno "zapadnoj" medicini. U novije vrijeme cesto je u upotrebi izraz integrativna medicina. Misli se na medicinu koja u sebi integrira tj. objedinjuje sve metode koje su do sada pokazale efekte u lijecenju oboljelih, bilo da ih je savremena nauka dokazala ili je brojnim studijama samo registrovala njihovu efikasnost.

Subcategories

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > World > Bosanski > Zdravlje > Alternativna medicina

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us