The Open Directory Project.

Directory of Комуникации Resources

Home > World > Bulgarian > Бизнес > Комуникации

Комуникации може да се възприеме като комплексна област за подготовка, дизайн и трансфер на съобщения, като в най-общ смисъл означава информационен процес за обмяна и споделяне на значение между хората, породени от съвместна дейност. В тази категория се предлагат сайтове свързани с Комуникациите.

Subcategories

Resources in This Category

Related Categories

Other Languages

 

Home > World > Bulgarian > Бизнес > Комуникации

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us