The Open Directory Project.

Directory of Telekomunikacja Resources

Home > World > Polski > Biznes > Telekomunikacja

TELEKOMUNIKACJA = dziedzina nauki i techniki oraz działalności ludzkiej zajmująca się przekazywaniem danych (wiadomości) na odległość za pośrednictwem sygnałów, najczęściej elektrycznych. Ze względu na rodzaj przekazywanych wiadomości rozróżnia się m.in.: telefonię, telegrafię, radiofonię, telewizję, teledację. Pod względem zastosowania rozróżnia się telekomunikację: - POROZUMIEWAWCZĄ obejmującą realizację łączności dwukierunkowej między dwoma lub liczniejszymi punktami, np. np. telefonia, telegrafia; - ROZSIEWSZĄ obejmującą realizację łączności jednokierunkowej między jednym punktem nadawczym a dużą liczbą punktów odbiorczych, np. radiofonia, telewizja programowa); - ZBIORCZĄ obejmującą realizację łączności jednokierunkowej pomiędzy dużą liczbą punktów nadawczych a jednym punktem odbiorczym, np.telemetria, teledacja.

Subcategories

Resources in This Category

Related Categories

Other Languages

 

Home > World > Polski > Biznes > Telekomunikacja

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us