The Open Directory Project.

Directory of Goede Doelen Resources

Home > World > Nederlands > Maatschappij > Filantropie > Goede Doelen

“Goed doel” is een algemene benaming voor een organisatie die eigen of andermans activiteiten ontplooit ten bate van een doel dat een bepaalde doelgroep of instelling ondersteunt die niet of slechts deels wordt gesteund door de overheid of commerciële instellingen. Het doel is niet (rechtstreeks) gerelateerd aan de donateurs / leden.

Door de Belastingdienst wordt de term “algemeen nut beogende instelling” gebruikt. Goede doelen met deze rangschikking (artikel 24 status) werken ten behoeve van de samenleving. Dit betekent dat ze niet ten bate van één individu werken, maar van een grotere groep. Belangenorganisaties, of een organisatie opgezet om één kind met een bepaalde ziekte te redden, vallen hier dus niet onder, terwijl dit voor sommige mensen wel een “goed doel” kan zijn.

Het belangrijkste onderscheid dat in Nederland gemaakt wordt wanneer men spreekt over ‘charitatieve fondsen’ is het onderscheid tussen vermogensfondsen en geldwervende fondsen.

Resources in This Category

Related Categories

 

Home > World > Nederlands > Maatschappij > Filantropie > Goede Doelen

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us