The Open Directory Project.

Directory of Immigratie Resources

Home > World > Nederlands > Maatschappij > Vraagstukken > Immigratie

Immigratie is het zich vestigen in een ander land of gebied. Een immigrant is een inkomend landverhuizer. In tegenstelling tot een toevallige bezoeker of reiziger, wenst een immigrant zich voor langere tijd in het land te vestigen. De immigratie betekent in-migratie in een land, en is het omgekeerde van emigratie, hetgeen weg-migratie betekent.
Om de instroom van immigranten sociaal-economisch in goede banen te leiden, ontwikkelt elk land zijn eigen migratiebeleid. Dit beleid bepaalt hoe het land omgaat met de immigranten, hoeveel er worden toegelaten en aan welke eisen iemand moet voldoen om het land binnen te mogen

Bron: Wikipedia

Resources in This Category

Related Categories

Other Languages

 

Home > World > Nederlands > Maatschappij > Vraagstukken > Immigratie

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us