The Open Directory Project.

Directory of Energia Resources

Home > World > Polski > Biznes > Energia

ENERGETYKA = dziedzina przemysłu obejmująca przetwarzanie. przenoszenie, gromadzenie oraz wykorzystanie energii; jej rozwój jest możliwy dzięki naturalnym zasobom energii na Ziemi, wśród których rozróżnia się zasoby regenerowane, czyli odnawialne (energia wiatrów, wód, promieni słonecznych) i nie regenerowane (energia chemiczna, paliw). Energię występującą w przyrodzie przetwarza się w energię mechaniczną, cieplną i elektryczną. ELEKTROENERGETYKA = energetyka elektryczna = dział energetyki obejmujący wytwarzanie energii elektrycznej, jej przetwarzanie, przesyłanie i zużywanie. HYDROENERGETYKA = energetyka wodna = dział energetyki obejmujący przetwarzanie energii mechanicznej ruchu wody za pomocą silników wodnych. GAZOWNICTWO = gałąż przemysłu obejmująca wytwarzanie, rozprowadzanie i wykorzystanie gazu ziemnego, węglowego i świetlnego.

Subcategories

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > World > Polski > Biznes > Energia

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us