The Open Directory Project.

Directory of Ubezpieczenia Resources

Home > World > Polski > Biznes > Finanse > Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE = zapewnienie pokrycia strat związanych ze szkodami powstałymi w dobrach lub w wyniku różnych sytuacji, w których poszkodowana została jakaś osoba. Odszkodowanie wypłacane jest z funduszu, który tworzą składki ubezpieczeniowe wpłacane przez osoby zagrożone wydarzeniami losowymi. Ogólnie ubezpieczenie dzielimy na obowiązkowe, (np. ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy samochodów) oraz nieobowiązkowe, mogące obejmować w zasadzie każde ryzyko związane ze wszystkimi dziedzinami życia. W zależności od ryzyka wystąpienia danego przypadku oraz jego specyfiki firmy ubezpieczeniowe ustalają wysokość składki. Bardzo popularną formą tzw. ubezpieczenie na życie lub dożycie określonego wieku. Polega ono na tym, że ubezpieczający się wpłaca składki przez kilkadziesiąt lat, a w wypadku jego śmierci cała kwota wraz z odsetkami zostaje przekazana osobom wskazanym lub w wypadku, gdy osoba ta dożyje ustalonego wieku, bądź okres umowy ubezpieczeniowej się skończy (zwykle 10, 20 lub 30 lat), to należna kwota zostaje mu przekazana jednorazowo bądź w ratach jako rodzaj emerytury.

Subcategories

Other Languages

 

Home > World > Polski > Biznes > Finanse > Ubezpieczenia

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us