The Open Directory Project.

Directory of Społeczne Resources

Home > World > Polski > Biznes > Finanse > Ubezpieczenia > Społeczne

Ubezpieczenia społeczne obejmują: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie chorobowe (w razie choroby i macierzyństwa), ubezpieczenie wypadkowe (z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym ubezpieczeń społecznych jest ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

Realizacją przepisów o ubezpieczeniach społecznych zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a szczegółowy zakres jego obowiązków został opisany w ustawie.

Subcategories

Resources in This Category

Related Categories

 

Home > World > Polski > Biznes > Finanse > Ubezpieczenia > Społeczne

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us