The Open Directory Project.

Directory of Logistyka i transport Resources

Home > World > Polski > Biznes > Logistyka i transport

TRANSPORT = jeden z działów gospodarki, polegający na przemieszczaniu osób, rzeczy i energii. Efektem działalności transportu są usługi: przewozowe (podstawowe) oraz przeładunek, składowanie, spedycja, pośrednictwo, doradztwo itp. (pomocnicze). Nowe sektory usług transportowych tworzą: usługi lotnicze w transporcie towarowym, usługi kurierskie, usługi logistyczne. TRANSPORT LĄDOWY dzieli się na naziemny (samochodowy, kolejowy), podziemny (metro) i nadziemny (np. kolej linowa) oraz na szynowy (kolej, tramwaj) i bezszynowy (samochodowy); TRANSPORT WODNY — na morski i śródlądowy; TRASNPORT POWIETRZNY (lotniczy); TRASNPORT PRZESYŁOWY (rurociągowy, przewodowy i przenośnikowy). Ze względu na typ ładunku trasport dzieli się na TOWAROWY i PASAŻERSKI. Zależnie od zasięgu rozróżnia się transport DALEKI — odbywający się wzdłuż dróg o znacznym zasięgu i transport BLISKI — o ograniczonym zasięgu, odbywający się przy użyciu dźwignic i przenośników.

Subcategories

Resources in This Category

Related Categories

Other Languages

 

Home > World > Polski > Biznes > Logistyka i transport

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us