The Open Directory Project.

Directory of Kultura i sztuka Resources

Home > World > Polski > Kultura i sztuka

W tej kategorii znajdują się strony dotyczące kultury i sztuki.
Sztuka to dziedzina działalności ludzkiej mająca między innymi na celu przedstawienie świata widzialnego i odczuwanego; dostarczenie wrażeń estetycznych jest celem ubocznym. Sztuka narodziła się wraz z rozwojem cywilizacji ludzkiej.
Kultura to całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie.

Subcategories

Resources in This Category

Related Categories

Other Languages

 

Home > World > Polski > Kultura i sztuka

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us