The Open Directory Project.

Directory of Natura 2000 Resources

Home > World > Polski > Nauka i edukacja > Ekologia > Natura 2000

Kategoria zawiera strony poświęcone obszarom Natura 2000 lub sieci obszarów Natura 2000. Natura 2000 to sieć obszarów chronionych w Unii Europejskiej. Zostały wprowadzone jako formy ochrony przyrody w Polsce wraz z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880). Obszary Natura 2000 chronią typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki roślin i zwierząt będące szczególnie cennymi i zagrożonymi składnikami różnorodności biologicznej Europy.

Resources in This Category

 

Home > World > Polski > Nauka i edukacja > Ekologia > Natura 2000

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us