The Open Directory Project.

Directory of Ogrody botaniczne i arboreta Resources

Home > World > Polski > Nauka i edukacja > Instytucje > Ogrody botaniczne i arboreta

Ogród botaniczny - urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, będący miejscem ochrony ex situ, uprawy roślin różnych stref klimatycznych i siedlisk, uprawy roślin określonego gatunku oraz prowadzenia badań naukowych i edukacji (ustawa o ochronie przyrody). Arboretum to rodzaj ogrodu botanicznego, w którym uprawia się i prowadzi badania nad drzewami i krzewami.

Resources in This Category

Related Categories

Other Languages

 

Home > World > Polski > Nauka i edukacja > Instytucje > Ogrody botaniczne i arboreta

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us