The Open Directory Project.

Directory of Planowanie przestrzenne Resources

Home > World > Polski > Nauka i edukacja > Geografia > Planowanie przestrzenne

Wiedza na temat działalności zmierzającej do planowego zagospodarowania przestrzeni; tworzenie warunków do rozwoju produkcji i wszechstronnego zaspokajania potrzeb ludności połączone z dbałością o racjonalne gospodarowanie środowiskiem przyrodniczym i ochronę wartości kulturowych. Jest złożoną dyscypliną naukową korzystającą z pomocy wielu nauk oraz dziedzin techniki. (Encyklopedia PWN)

Resources in This Category

Related Categories

Other Languages

 

Home > World > Polski > Nauka i edukacja > Geografia > Planowanie przestrzenne

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us